Hengelsport uit zorgen aan minister omtrent PFAS

‘Grote bezorgdheid’. Dat is wat er speelt rondom de PFAS-problematiek in de Westerschelde in het kader van de sportvisserij. En dat is wat wij maandag 9 mei als sportvisserij kenbaar gemaakt hebben aan o.a. minister Harbers, die een bezoek aan Zeeland bracht vanwege de PFAS-problematiek.  

PFAS, een verzamelnaam voor talloze, vervuilende stoffen die onder andere in de Westerschelde op een onnatuurlijke manier voorkomen. ‘PFAS’, een term die vooral de laatste tijd een ‘hot topic’ is en overal ‘in het rond geslingerd wordt’. Niet vreemd, gezien de langdurige, schadelijke effecten van deze stoffen op de volksgezondheid en omgeving. Stoffen die zich ophopen in vrijwel alle elementen van het aquatische systeem en daarmee ook de aanwezige vis verontreinigen. Vis, die door ons als (pan)sportvissers weer gevangen en geconsumeerd wordt.

Redenen hebben wij dus als sportvisserij te over om bezorgd te zijn. Erg bezorgd. En dat is wat maandag jl. door ons is meegegeven aan o.a. minister Harbers en de beide ‘PFAS-coördinatoren’ Liz van Duin en Maarten de Hoog. Want ook de nood, die is hoog, als het aankomt op het nog verantwoord mee kunnen nemen van een zelf gevangen visje uit de Westerschelde. Dringend is vanuit de sportvisserij verzocht om nóg grondiger onderzoek uit te voeren die duidelijkere resultaten kan geven omtrent verschillen in PFAS-concentraties in de verschillende delen van de Westerschelde, verschillen wat betreft vissoorten en bepaalde maten van concentraties die bepaalde normen overschrijden of niet.

Verder zijn de verantwoordelijke personen er nog eens op aangedrongen dat ‘nu’ hét moment is van overgaan tot actie en de bron van deze vervuilende stoffen aangepakt moet worden. Zeker gezien het feit dat deze problematiek al zó lang aan de gang is en een schone, vitale Westerschelde van wezenlijk belang is voor een reeks aan sectoren, waaronder de hengelsport!

Of we nog onbezorgd een lekker, zelf gevangen visje kunnen eten? Dat hangt af van het gene wat in een aantal rapporten geschreven zal worden, die over een bepaalde periode uit zullen komen. De zorgen van de Zeeuwse belanghebbenden, waaronder ons als sportvissers, worden in elk geval mee naar Den Haag genomen en in het achterhoofd gehouden bij de nog uit te voeren probleemoplossing.