Opzeggen Lidmaatschap

Zoals vastgelegd in onze Statuten (artikel 7) en meer bepaald in het Huishoudelijk Reglement (artikel 16) kan ieder lid zijn of haar lidmaatschap jaarlijks opzeggen.

Dit opzeggen dient te geschieden voor 1 oktober van enig jaar zodat de administratie voldoende tijd heeft om uw verzoek te verwerken. Uw lidmaatschap zal dan op 31 december van dat jaar eindigen.

Bij opzeggen na 1 oktober zal de contributie voor het volgend boekjaar alsnog verschuldigd zijn, evenals eventueel daaraan verbonden kosten die gemaakt moeten worden om de contributie te innen.

Geef uw wijzigingen daarom tijdig door.


Opzeggen lidmaatschap Hengelaarsvereniging ONI Terneuzen
Uw lidmaatschapsnummer staat vermeld op uw vispas.