Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – 20 Mei 2022

Leden Hengelaarsvereniging ONI Terneuzen,

Bestuur ONI nodigt U vriendelijk uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Datum      :  20  mei  2022

Tijdstip     :  aanvang  19.30 u.

Plaats       :  Rivierenhuis Terneuzen

Bijlage      :  agenda  ALV  ONI  2022 – 1

Wij hopen U allen te mogen begroeten, zeker nu een samenkomst weer mogelijk is.

 

Bestuur  Hengelaarsvereniging ONI Terneuzen

namens deze,  Johan Baert,  secretaris